Braive at School

Waarom Braive at School?

Als je je niet veilig voelt of veel stress ervaart, zijn je hersenen minder in staat zich te ontwikkelen, of staat de ontwikkeling zelfs stil. Tijdens het programma van Braive at School bespreken we situaties die stress kunnen opleveren, vooroordelen, taboes, emoties, zelfbeeld en meer. We richten ons juist op het effectief toepassen van deze sociaal-emotionele factoren, omdat deze cruciaal zijn voor het (kunnen) leren. Het zorgt ervoor dat leerlingen leren positieve doelen te stellen en te bereiken, empathisch vermogen verder ontwikkelen en leren verantwoordelijke beslissingen te nemen. Het uiteindelijke doel is een veilige plek in de klas creëren waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Oók als je je verdrietig, angstig of verward voelt. En dat heeft grote effecten voor zowel de leerlingen als de school. Aandacht besteden aan het welzijn van leerlingen op deze manier leidt namelijk tot:

 • Meer sociale verantwoordelijkheid
 • Veiliger leerklimaat
 • Betere leerprestaties
 • Meer onderlinge verbinding
 • Meer creativiteit
 • Meer levensgeluk!

De lessen van Braive zijn lessen die je nog niet eerder op school gezien hebt. Meestal beperkt het zich tot een klas, een les of een projectmiddag. Braive komt binnen en neemt de hele school over. Met inspirerende workshops, begeleiders met ervaring en expertise, en een veilige omgeving om te praten over dat wat belangrijk is. Een aanrader voor elke school!

Bobby, zorgcoördinator van Het 4e Gymnasium, Amsterdam

Fundamentals

Wanneer het hart open en verbonden is, kun je leren. Leren is namelijk een sociaal en emotioneel proces en de ontvankelijkheid is groter wanneer we ontspannen, verbonden zijn met onszelf en goede relaties hebben met anderen.

Om bewust te worden van de processen die van binnen plaatsvinden, is het van belang om even afstand te nemen van de drukte van de alledag en de constante stroom aan gedachten. Bewust stilstaan en opmerken van wat is, biedt ruimte en helderheid om gezonde keuzes te maken.

Je aandacht richten op je ademhaling en andere fysieke sensaties, gedachten en emoties, is een zeer effectieve manier om het parasympathisch zenuwstelsel tot rust te brengen. Het bewustzijn van en aandacht voor het huidige moment, helpt om vanuit rust te reageren op uitdagingen van de dag en daarop te kunnen reflecteren.

Onderzoek naar hersenbeeldvorming toont aan dat mindfulness-meditatie trainingen en ademhalingstechnieken op betrouwbare en diepgaande wijze de structuur en functie van de hersenen verandert en de kwaliteit van denken en voelen verbetert. Daarom vormen juist deze elementen de basis van elk Braive@school programma.

“ Wij leren jongeren op een laagdrempelige manier tot rust te komen en stimuleren hen de geleerde technieken te integreren in hun dagelijkse routine”.

Aanbod

Naast het bovenstaande aanbod bieden wij ook programma’s op maat aan. Zo kun je Marina als spreker boeken om  jouw collega’s, groep of klas op een inspirerende en laagdrempelige manier kennis te laten maken met mentale gezondheid. Neem voor meer informatie contact met ons op via hello@braive.one

Braive@School

Introductieprogramma

2-3 dagen

Het 2-daagse scholenprogramma is een fijne en laagdrempelige manier om jouw leerlingen en jouw school, kennis te laten maken met mentale gezondheid. Het wapent jongeren met kennis en ervaring en geeft ze het zelfvertrouwen om te praten over hun emoties. Vaardigheden, waar ze niet alleen tijdens, maar ook na hun schoolcarrière profijt van hebben. 

Al tijdens de warming up duiken we het onderwerp ‘vooroordelen’ in: wat denken we over elkaar te weten, en wat weten we nou écht? Naar aanleiding van de inspiratiesessie waarin Marina haar levensverhaal deelt gaan de trainers het gesprek aan met de leerlingen over wat  (uitdagende) ervaringen in het leven met je kunnen doen. Daarna maken we  een inhoudelijke deepdive! Onze trainers  begeleiden de leerlingen vervolgens op interactieve wijze door een vijftal thema’s en stellen onderwerpen aan de kaak, die vaak onbesproken blijven. Denk hierbij aan stress, emoties, social media, prestatiedruk, zelfbeeld, vooroordelen en dat ene héle lastige: (durven) vragen om hulp.

De inhoudelijke thema’s worden afgewisseld met inspirerende workshops, waarin de   leerlingen ervaren hoe zij zich voelen en leren wat ze zelf kunnen doen om een verbeterde mentale staat te ervaren. Ze krijgen handvatten en tools aangereikt, die ze ook na de training kunnen gebruiken. Het programma wordt afgesloten met een praktische toepassing van alles wat is geleerd. De leerlingen krijgen de ruimte om na te denken over hun kwaliteiten en stellen (haalbare) doelen op, waarmee ze een positieve impact kunnen hebben op hun omgeving. Deze afsluiter zorgt voor een gezonde dosis zelfvertrouwen, empathie én gevoel van verbinding met elkaar en de wereld. Do good, feel good!

Benieuwd hoe dit programma eruit kan zien op jouw school?
Wil jij dat jouw leerlingen mentaal gezond en zelfverzekerd door het leven gaan? En ben je nieuwsgierig geworden, hoe het programma er op jouw school precies uit kan zien? Neem hier contact op met Marina om de mogelijkheden te bespreken. 

Braive@School

Deepdive Programma

Vanaf 6 weken

Om echt impact te maken op jouw school, hebben we als vervolg op het introductieprogramma, het zogeheten deepdive programma ontwikkeld. De deepdive is gericht op verdere integratie, verbreding en toepassing van kennis en skills die bijdragen aan mentale (veer)kracht. Dit door speciale aandacht te geven aan verbinding en activiteiten die het leervermogen stimuleren. 

Voor dit programma nemen we de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden (SEL) als uitgangspunt. Die onderverdeeld kunnen worden in vijf hoofdcompetenties: zelfbewustzijn, zelfbeheersing, verantwoordelijke besluitvorming, sociaal bewustzijn en relatievaardigheden.

Doordat we voor een langere tijd een relatie aangaan, kunnen we in dit programma de leerlingen nóg meer betrekken in hun eigen sociale en emotionele ontwikkeling en bewustwording bevorderen; bijvoorbeeld door het uitwisselen van ervaringen, voeren van discussies en reflectie.  Ook biedt het de ruimte om te oefenen en aan de slag te gaan met persoonlijke uitdagingen.

Kortom, het deepdive programma biedt jouw leerlingen de kans om zichzelf en elkaar beter te leren kennen, beter te communiceren en samen te werken.  

Dit is het aangewezen programma dat jouw leerlingen helpt om:

 • meer verbinding en betrokkenheid onderling en met de school te ervaren
 • een positieve houding te ontwikkelen ten opzichte van zichzelf, anderen en de school
 • meer motivatie vinden om te leren
 • een vergroot bewustzijn te ervaren
 • bij te dragen bij een positief leerklimaat 
 • bij te dragen aan sociale veiligheid / positief sociaal klimaat


Op lange termijn resulteren deze ontwikkelingen tot verbeterde academische prestaties. Want pas als je ontspannen bent, je goed en veilig voelt, ben je in staat echt te leren.

Braive@School

Integratieprogramma

Vanaf 12 weken

Wanneer je de kennis en ervaring van onze programma’s wilt borgen binnen jouw school, kun je het beste kiezen voor het Braive@school integratieprogramma. Inhoudelijk is het programma voor de leerlingen in de basis hetzelfde als de deepdive. Wat dit programma uniek maakt is dat we onze kennis en kunde overdragen op de betrokken leraren. De leraren gaan mee in de reis van persoonlijke ontwikkeling die de leerlingen ook doormaken en worden in 12 weken getraind en gecoacht om het geleerde programma (en meer), vervolgens te integreren in hun eigen lessen.

Ook hier spelen het uitwisselen van ervaringen, voeren van discussies en (zelf)reflectie een belangrijke rol. Zowel in de vorm van feedback vanuit de trainers, als tussen de leraren onderling en met de leerlingen. Tijdens de praktijkdagen krijgen de leraren ruimte en sturing om de geleerde kennis toe te passen en te testen in de praktijk.

Dit programma zorgt er op jouw school voor: 

 • Dat kennis en kunde duurzaam binnen de school worden geborgen
 • Ambassadeur-leraren kennis hebben voor het mentaal welzijn van leerlingen 
 • Meer verbinding en betrokkenheid, zowel bij de leerlingen als betrokken leraren 
 • Ontwikkeling van een positieve houding stimuleren ten opzichte van zichzelf en anderen
 • Meer motivatie onder leerlingen
 • Een vergroot bewustzijn 
 • Een positief leerklimaat 
 • Sociale veiligheid